BOINK Theater, nooit uitgespeeld!

BO!NK Theater is een overkoepelende stichting ter bevordering van cultuur en de totaaltheaterbeleving die toegankelijk en uitdagend is in Utrecht en omstreken. Dit uit zich in twee theatertakken binnen BOINK Theater:

BO!NK Theaterschool en BO!NK Theaterproducties


Hoe doet BO!NK Theater dat?

BO!NK Theater richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen van 4 jaar tot 88 jaar. De stichting werkt zowel actief, receptief als reflectief. Niet alleen het toneel betreden, maar ook het ten tonele voeren van alle disciplines die te maken hebben met toneel. Theater in de breedste zin van het woord met als uitgangspunt de eigenheid en speelplezier van het kind en de volwassene. Bij BO!NK Theater is sprake van een grensvervaging tussen professionals en amateurs. Deze wordt opgezocht door een breed aanbod van theateractiviteiten vanuit de vertakkingen.

Waarom doet BO!NK Theater dat?

BO!NK Theater wil zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassen enthousiast maken voor theater en daarmee de totale theaterervaring te maximaliseren.

 

Boink Theater Facebook  Boink Theater Twitter  Boink Theater Youtube  glyph logo May2016 200

button school 01  Boink Theater